Primăria Ipotești

Bine ai venit pe pagina Primăriei Ipotești !

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
Acasă Componența

STRUCTURA PE COMISII A CONSILIULUI LOCAL IPOTESTI

Email Imprimare PDF

 

STRUCTURA PE COMISII A CONSILIULUI LOCAL IPOTESTI

 

 

Consiliul local al comunei Ipoteşti, judeţul Suceava

 

 

În baza dispoziţiilor art. 54 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 15 şi 30 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

Se organizeaza in urmatoarea structura:

 1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, buget - finanţe, programe de dezvoltare economico – socială, administrarea domeniului public şi privat al comunei;

Papuc Maria

● Duciuc Ion

● Lubanovici Viorel

● Gulei Corneliu

● Grădinaru Petru

● Nichitoi Gheorghe

● Bobu Constantin

 

 1. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, gospodărie comunală, juridică şi de disciplină,

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

Gulei Dumitru

● Brînză Ghe. Sandu

● Gheorghe Zaleţchi

● Hreceniuc Vasile

● Bodnar Modest

 

 1. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social - culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, activităţi sportive şi agrement.

 

● Reus Daniela Liliana

● Tofan A. Sorin

● Danileţ Daniel Nicuşor

 

Consilierii aleşi la data de 01.06.2008 pentru Consiliul local al comunei Ipoteşti, judeţul Suceava:

 1. Bobu Constantin

 2. Bodnar Modest

 3. Brînză Ghe. Sandu

 4. Duciuc Ion

 5. Grădinaru Petru

 6. Gulei Corneliu

 7. Gulei Dumitru

 8. Hreceniuc Vasile

 9. Lubanovici Viorel

 10. Nichitoi Gheorghe

 11. Papuc Maria

 12. Reus Daniela Liliana

 13. Tofan Augustin Sorin

 14. Zaleţchi Gheorghe

 15. Danileţ Daniel Nicuşor

 

 

 

Ultima actualizare în Luni, 24 Ianuarie 2011 08:22  

Publicitate

Legături recomandate: